วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๐.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๔๖

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๒๕๓.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๑
๒๕๔.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๒
๒๕๕.การเจริญสมาธิภาวนา ๑
๒๕๖.การเจริญสมาธิภาวนา ๒
๒๕๗.การเจริญสมาธิภาวนา ๓
๒๕๘.ยุคพุทธกาล ๑
๒๕๙.ยุคพุทธกาล ๒
๒๖๐.ยุคพุทธกาล ๓
๒๖๑.สิ่งที่ได้มาโดยยาก
๒๖๒.วันสำคัญของโลก ๑
๒๖๓.วันสำคัญของโลก ๒


___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น