วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๑.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๒๖๔.กัลยาณธรรม ๑ ส.ค.๔๗-๑
๒๖๕.กัลยาณธรรม ๑ ส.ค.๔๗-๒
๒๖๖.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๓ ส.ค.๔๗- ๑
๒๖๗.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๓ ส.ค.๔๗- ๒
๒๖๘.สัมมาทิฏฐิสองระดับ ๔ ส.ค.๔๗-๑
๒๖๙.สัมมาทิฏฐิสองระดับ ๔ ส.ค.๔๗-๒
๒๗๐.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๑.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๘ ส.ค.๔๗-๒
๒๗๒.บุญกิริยา ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๓.อานาปานสติ ๙ ส.ค.๔๗
๒๗๔.รุ่งอรุณแห่งพรหมจรรย์ ๑๐ ส.ค.๔๗
๒๗๕.บูรพาจารย์ ๑๔ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๖.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๑
๒๗๗.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๒
๒๗๘.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๓___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น