วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

รวมรายการพระธรรมเทศนา ๑ - ๑๘


รายการพระธรรมเทศนา ๑ - ๑๘
โดยหลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ
ดาวโหลดไฟล์ MP3 ไว้ฟังได้โดยคลิ๊กขวา เลือกบันทึกลิ้งเป็น..save MP3 file by save link as..

     ๑.พระธรรมเทศนาแนวทางปฏิบัติ (๑ - ๖)
     ๒.ทำวัตรสวดมนต์-บทสวดพิเศษ
     ๓.พระธรรมเทศนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๖
     ๔.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๗
     ๕.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
     ๖.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
     ๗.พระธรรมเทศนาอนุโมทนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
     ๘.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๕
     ๙.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๖
     ๑๐.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๔๖
     ๑๑.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
     ๑๒.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
     ๑๓.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘
     ๑๔.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘
     ๑๕.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
     ๑๖.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
     ๑๗.ธรรมบรรยายเสียงอิสาณ
     ๑๘.ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ. ๒๕๕๑

___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น