วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๗.ธรรมบรรยายเสียงอิสาณ

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๕๑๕.อาณาจักรศรีโคตบูร ๑
๕๑๖.อาณาจักรศรีโคตบูร ๒
๕๑๗.เหลียวหลังของเก่า ๑
๕๑๘.เหลียวหลังของเก่า ๒
๕๑๙.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น แว่นส่องธรรม
๕๒๐.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ไอ้ชาติคน
๕๒๑.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ศูนย์ สาม สี่
๕๒๒.ธรรมคีตา
๕๒๓.โภชนาปฏิสังยุต
๕๒๔.โภชนาปฏิวังยุต ๑
๕๒๕.โภชนาปฏิสังยุต ๒
๕๒๖.โลกาวินาศ
๕๒๗.สู่ความเป็นนิคส์ ๑
๕๒๘.สู่ความเป็นนิคส์ ๒
๕๒๙.ศราทเทศนาสองฝั่งโขง
๕๓๐.พระคุณแม่
๕๓๑.กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน ๑
๕๓๒.กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน ๒
๕๓๓.แผ่นดินธรรม-ทอง ๑
๕๓๔.แผ่นดินธรรม-ทอง ๒
๕๓๕.เสริมเสน่ห์เสริมมงคล
๕๓๖.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๑
๕๓๗.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๒
๕๓๘.ศารทเทศนาสองฝั่ง โขง-๑
๕๓๙.ศารทเทศนาสองฝั่ง โขง-๒
๕๔๐.ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๑
๕๔๑.ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๒
๕๔๒.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๑
๕๔๓.เสียงสั่งครั้งสุดท้าย
๕๔๔.พระธรรมก่อนฟ้าสาง
๕๔๕.ธรรมะลีลาเข้าพรรษา
๕๔๖.ทิศทางชนบท
๕๔๗.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๒
๕๔๘.ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๑
๕๔๙.ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๒
๕๕๐.วิถีชีวิตของนักบวช
๕๕๑.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๑
๕๕๒.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๒
๕๕๓.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๓
๕๕๔.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๔
๕๕๕.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๕
๕๕๖.อินทิญานสอนลูก ภาค๑-๑
๕๕๗.อินทิญานสอนลูก ภาค๑-๒
๕๕๘.อินทิญานสอนลูก ภาค๒-๑
๕๕๙.อินทิญานสอนลูก ภาค๒-๒


--------------------------------------------------------------------
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com
-------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น