วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๓.พระธรรมเทศนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๖

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๑๓๑.ฟ้าสนธยา ๖ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๒.ฟ้าสาง ๗ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๓.ฟ้าสาง ๗ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๔.ฟ้าสนธยา ๗ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๕.ฟ้าสนธยา ๗ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๖.ฟ้าสาง.๘ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๗.ฟ้าสาง.๘ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๘.ฟ้าสนธยา ๘ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๙.ฟ้าสนธยา ๘ มี.ค.๓๖-๒
๑๔๐.ฟ้าสาง ๙ มี.ค.๓๖-๑
๑๔๑.ฟ้าสาง ๙ มี.ค.๓๖-๒

___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น