วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๘.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๕

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๒๒๓.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๖ ธ.ค.๔๕
๒๒๔.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๑ธ.ค.๔๕
๒๒๕.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๒ ธ.ค.๔๕
๒๒๖.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๖ ธ.ค.๔๕
๒๒๗.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๗ ธ.ค.๔
๒๒๘.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๒ ธ.ค.๔๕
๒๒๙.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๓ ธ.ค.๔๕
๒๓๐.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๗ ธ.ค.๔๕
๒๓๑.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๘ ธ.ค.๔
๒๓๒.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๓ ธ.ค.๔๕
๒๓๓.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๔ ธ.ค.๔๕
๒๓๔.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๘ ธ.ค.๔๕
๒๓๕.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๙ ธ.ค.๔๕
๒๓๖.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๔ ธ.ค.๔๕
๒๓๗.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๕ ธ.ค.๔๕
๒๓๘.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๑๐ ธ.ค.๔๕
๒๓๙.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๕ ธ.ค.๔๕
๒๔๐.เสขะปฏิปทา อนุโมทนาคาถา ๘ ธ.ค.๔๕
___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น