วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๕.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๘

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๑๖๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๖๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๖๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๖๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๑.ตอบปัญหา ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘
๑๘๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๖.ธอบปัญหาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๘.ตอบปัญหาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๙๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๙๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๙๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น