วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

รายการพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

รายการพระธรรมเทศนา
โดยหลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

     
    ________________________________________________________
        www.luangporsompob.com
       
www.luangporsompob.blogspot.com