วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๖.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๓๘

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๑๙๓.วิสาขะ ก่อนฟ้าสนธยา๑๒ พ.ค.๓๘. ๑
๑๙๔.วิสาขะ ก่อนฟ้าสนธยา๑๒ พ.ค.๓๘. ๒
๑๙๕.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๑๙๖.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๑๙๗.วิสาขะ ภาคกลางวัน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๑๙๘.วิสาขะ ภาคกลางวัน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๑๙๙.วิสาขะ ภาคกลางคืน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๒๐๐.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๔ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๒๐๑.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๔ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๒๐๒.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๕ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๒๐๓.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๕ พ.ค.๒๕๓๘. ๒


___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น