วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๗.พระธรรมเทศนาอนุโมทนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๘

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๒๐๔.อนุโมทนา ๑๐ ม.ค. ๓๘
๒๐๕.อนุโมทนา ๑๑ ม.ค. ๓๘
๒๐๖.อนุโมทนา ๑๒ ม.ค. ๓๘
๒๐๗.อนุโมทนา ๑๓ ม.ค. ๓๘
๒๐๘.อนุโมทนา๑๔ ม.ค. ๓๘
๒๐๙.อนุโมทนา ๑๕ ม.ค. ๓๘
๒๑๐.อนุโมทนา ๑๖ ม.ค.๓๘(๑)
๒๑๑.อนุโมทนา๑๖ ม.ค.๓๘(๒)
๒๑๒.อนุโมทนา ๗ ส.ค.๓๙
๒๑๓.อนุโมทนา ๑๙ ก.ย.๓๙
๒๑๔.อนุโมทนา ๒๖ ก.ย.๓๙
๒๑๕.อนุโมทนา ๒๖ ต.ค.๓๙
๒๑๖.อนุโมทนา ๒๘ ส.ค.๓๙
๒๑๗.อนุโมทนา ๓๑ ต.ค.๓๙
๒๑๘.อนุโมทนา ปี ๓๙
๒๑๙.อนุโมทนา ๘ ต.ค.๓๔
๒๒๐.อนุโมทนา ๒๔ ก.ย.๓๔
๒๒๑.อนุโมทนา ๔ ส.ค.๔๔
๒๒๒.อารยธรรมตะวันตก___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น