วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๒.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๒๗๙.ปฐมนิเทศเสขะปฏิปทา ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๘๐.ปฐมนิเทศเสขะปฏิปทา ๘ ส.ค.๔๗-๒
๒๘๑.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์
๒๘๒.จรณะ ๑๕ ๙ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๓.จรณะ ๑๕ ๙ ม.ค ๔๗-๒
๒๘๔.อานาปานสติ ๑๐ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๕.อานาปานสติ ๑๐ ม.ค ๔๗-๒
๒๘๖.การเพ่งให้เกิดปัญญา ๑๒ ม.ค.๔๗ - ๑
๒๘๗.การเพ่งให้เกิดปัญญา ๑๒ ม.ค.๔๗ - ๒
๒๘๘.การฝึกตน ๑๓ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๙.การฝึกตน ๑๓ ม.ค ๔๗-๒
๒๙๐.บูรณาการการศึกษา ๑๓ ม.ค ๔๗ ภาค๑-๑
๒๙๑.บูรณาการการศึกษา ๑๓ ม.ค ๔๗ ภาค๑-๒
๒๙๒.ภัทเทกรัตตคาถา ศิลปะแห่งการดำรงค์ชีวิต๑๔ ม.ค ๔๗-๑
๒๙๓.ภัทเทกรัตตคาถา ศิลปะแห่งการดำรงค์ชีวิต๑๔ ม.ค ๔๗-๒
๒๙๔.บูรณาการการศึกษา ๑๔ ม.ค ๔๗ ภาค ๒
๒๙๕.ธัมมปริยายะคาถา ๑๕ ส.ค.๔๗
๒๙๖.อริยวัฑฒิธรรม ๕ ๑๕ ม.ค.๔๗-๑
๒๙๗.อริยวัฑฒิธรรม ๕ ๑๕ ม.ค.๔๗-๒
๒๙๘.การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ๑๖ ม.ค.๔๗-๑
๒๙๙.การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ๑๖ ม.ค.๔๗-๒___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น