วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๙.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๖

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๒๔๑.ความเข้าใจในอริยสัจจ
๒๔๒.ความสุขในสมาธิ
๒๔๓.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ๑
๒๔๔.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ๒
๒๔๕.ทำความบริสุทธิแห่งจิต
๒๔๖.ภัทเทกรัตตคาถา
๒๔๗.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๑
๒๔๘.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๒
๒๔๙.ความสุขของความดี
๒๕๐.ความเพียรที่ยั่งยืน
๒๕๑.ความเข้าใจในสมาธิ
๒๕๒.ความเข้าใจในสมาธิ
___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น